Legislatie

Directiva 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatorii

Directiva 2000/53/CE privind vehiculele uzate

Decizia 2000/532/CE privind deseurile periculoase

Hotărârea de Guvern nr.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

Ordinului comun nr.669/1304/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori

Ordin nr.1399/2032 din 2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori

finantatori

Copyright © COLECTARE BATERII - 2009. Toate drepturile rezervate